Kuchnia ?l?ska. Barbara Jakimowicz-Klein

Kuchnia ?l?ska

By Barbara Jakimowicz-Klein

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

Czy mo?na ustrzec si? przed chorobami serca i mia?d?yc?? Jak walczy? z nadci?nieniem? Co robi?, aby zmniejszy? ryzyko kolejnego zawa?u? Wiele osób codziennie zadaje sobie podobne pytania, nie znajduj?c jednak prostej i satysfakcjonuj?cej odpowiedzi. Niestety, cz?sto te? bywa, ?e takowej odpowiedzi nie znaj? osoby z dolegliwo?ciami ze strony uk?adu kr??enia. Dlatego te? Ma?gorzata Borgman podj??a si? próby stworzenia przyst?pnego poradnika na temat w profilaktyce chorób serca najwa?niejszy – ?ywienia. W ksi??ce swej przejrzy?cie opisa?a podstawowe choroby serca i uk?adu krwiono?nego, przedstawi?a odpowiednie wskazówki (nakazy oraz zakazy) dietetyczne i – co istotne – poda?a ciekawe przepisy na potrawy polecane osobom z poszczególnymi schorzeniami (uzupe?niaj?c je informacjami na temat liczby kalorii) oraz umie?ci?a aneks omawiaj?cy lecznicze w?a?ciwo?ci zió?. S?owem, Dieta dla serca to doskona?e, cho? niewielkie, kompendium wiedzy na temat od?ywiania i to zarówno dla osób zdrowych, jak i chorych.

Barbara Jakimowicz-Klein

 • Publisher:
 • ASTRUM MEDIA
 • ISBN:
 • 9788363758974
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • July 11, 2014
 • Cocina y Gastronomía

Other titles of Barbara Jakimowicz-Klein