Samoleczenie aloesem. Teresa St?pór

Samoleczenie aloesem

By Teresa St?pór

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

O wszechstronnym dzia?aniu zió? nie trzeba nikogo przekonywa?. Któ? z nas w chwilach kryzysowych nie pi? mi?ty czy nie p?uka? w?osów w korze d?bowej? A herbatka malinowa i ok?ady z babki lancetowatej?! W prezentowanej ksi??ce Teresa St?pór omawia cudowne w?a?ciwo?ci lecznicze tak powszechnie przecie? znanego aloesu. Czyni to w sposób nader sugestywny, z doskona?? znajomo?ci? tematu, szczypt? humoru, tudzie? astrologii (horoskop zielarski). Podaj?c rozmaite przepisy na od wieków sprawdzone ma?ci, napary i winka ? stosowane zarówno przez buddyjskich mnichów, jak i europejskich terapeutów ? u?wiadamia, ?e moc lecznicza tej ro?liny, mo?liwo?ci jej wykorzystania s? ogromne. Nie ulega zatem w?tpliwo?ci, ?e warto przyjrze? si? skarbom, które ozdabiaj? nasze okna!

Teresa St?pór

 • Publisher:
 • ASTRUM MEDIA
 • ISBN:
 • 9788363758967
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • July 4, 2014
 • Salud y bienestar / General
  Salud General
  Cocina y Gastronomía
  Medicina Popular y Alternativa

Other titles of ASTRUM MEDIA