Zew Honoru (Ksi?ga 4 Kr?gu Czarnoksi??nika).  Morgan Rice

Zew Honoru (Ksi?ga 4 Kr?gu Czarnoksi??nika)

Kr?gu Czarnoksi??nika

By Morgan Rice

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

Zew Honoru (Ksi?ga 4 Kr?gu Czarnoksi??nika) ukazuje kolejne losy Thora po powrocie z Rytua?u Stu Dni. Zahartowany w boju uczy si?, co oznacza walczy? o ojczyst? ziemi?, walczy? na ?mier? i ?ycie. Wojska McCloudów zapuszczaj? si? g??boko na terytorium MacGilów – g??biej ni? kiedykolwiek w ca?ej historii Kr?gu – a Thor wpada w zasadzk?. Teraz od niego zale?y, czy zdo?a odeprze? atak i ocali? królewski dwór. Godfrey zosta? otruty przez swego brata bardzo rzadk? i siln? trucizn?. Jego los spoczywa teraz w r?kach Gwen, która robi, co mo?e, by nie dopu?ci? do jego ?mierci. Gareth popad? w jeszcze g??bsz? paranoj? i frustracj?. Wynajmuje plemi? barbarzy?ców jako osobist? stra? i przekazuje im Srebrn? Sal? – siedzib? Srebrnej Gwardii. Doprowadza tym do powstania roz?amu na królewskim dworze, co z kolei grozi wybuchem wojny domowej. Knuje równie? intryg?, w której zmusza Gwendolyn do ma??e?stwa z wojownikiem nale??cym do okrutnego plemienia Nevarunów. Przyja?nie Thora pog??biaj? si? wraz z tym, jak jego oddzia?y docieraj? do nowych miejsc, mierz? si? z nieoczekiwanymi potworami i walcz? rami? w rami? w niewyobra?alnej bitwie. Thor odwiedza swe rodzinne strony i w epickiej konfrontacji z ojcem odkrywa wielki sekret swojej przesz?o?ci: tego kim jest on, kim jest jego matka – i jakie jest jego przeznaczenie. Dzi?ki zaawansowanym ?wiczeniom, jakim poddaje go Argon, zaczyna wykorzystywa? moce, których istnienia u siebie nie podejrzewa?; z ka?dym dniem staje si? coraz pot??niejszy. Jego zwi?zek z Gwen pog??bia si?. Thor wraca na królewski dwór z zamiarem o?wiadczenia si? jej – ale mo?e by? na to ju? za pó?no. Wykorzystuj?c informatora Andronicus prowadzi milionowa armi? Imperium, zamierzaj?c ponownie zaatakowa? kanion i zniszczy? Kr?g. I kiedy wydaje si?, ?e ju? nic gorszego nie mo?e si? wydarzy? na królewskim dworze, w opowie?ci nast?puje szokuj?cy zwrot akcji. Czy Godfrey prze?yje? Czy Gareth abdykuje? Czy królewski dwór czeka roz?am, czy inwazja Imperium odniesie sukces? Czy Gwendolyn i Thor si? w ko?cu zejd?? I czy Thor pozna swoje przeznaczenie? Dzi?ki szczegó?owo zarysowanej inscenizacji i charakteryzacji, ZEW HONORU staje si? epick? opowie?ci? o przyjacio?ach i kochankach, rywalach i zalotnikach, rycerzach i smokach, intrygach i politycznych machinacjach, o dorastaniu, z?amanych sercach, oszustwach, ambicji i zdradzie. Jest to opowie?? o honorze i odwadze, ludzkim losie i przeznaczeniu; o magii. To fantazja, która przenosi nas w niezapomniany ?wiat, który przemawia do wszystkich grup wiekowych i p?ci. Powie?? liczy 85.000 s?ów. Kipi akcj?, romansem, przygod? i suspensem. Si?gnij po ni? i zakochaj si? na nowo. – vampirebooksite.com (komentarz dotycz?cy Turned)

Morgan Rice

Morgan Rice es una escritora estadounidense autora de libros para jóvenes, con un gran componente de terror y romance..
Además de conquistar el puesto número uno de la lista de bestsellers de Amazon con su serie El anillo del hechicero, de la que ya se han publicado cinco títulos, es autora de la serie juvenil The Vampire Journals, traducida a seis idiomas.
Además, tiene en marcha una serie de ciencia ficción titulada The Survival Trilogy de la que ya ha publicado dos títulos.
Entre sus influencias, la autora destaca a Suzanne Collins, Anne Rice y Stephenie Meyer, además de clásicos como Shakespeare. Morgan vive en Nueva York.