Zata?cz? ci, co dr?eli. Polska sztuka krytyczna. Karol Sienkiewicz

Zata?cz? ci, co dr?eli. Polska sztuka krytyczna

By Karol Sienkiewicz

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Brawurowa opowie?? o grupie najbardziej znanych dzi? polskich artystów, którzy wchodzili w ?wiat sztuki na pocz?tku lat 90. Bohaterami ksi??ki, której akcja toczy si? w Warszawie, a tak?e w Budapeszcie, Kairze, Sopocie i Wenecji, s? m.in.: Zbigniew Libera, Katarzyna Kozyra, Pawe? Althamer, Artur ?mijewski. Karol Sienkiewicz opowiada o ich artystycznej dzia?alno?ci, pokazuj?c nie tylko postawy i twórczo??, ale tak?e realia spo?eczne i obyczajowe zmieniaj?cej si? w oka mgnieniu Polski. Bardziej od dzie? sztuki interesuj? go wydarzenia, których sztuka by?a bohaterem lub sprawc?, i sposób, w jaki arty?ci okre?lali si? wobec rzeczywisto?ci i kszta?towali dyskusj?. Ods?ania te? okoliczno?ci powstania wielu g?o?nych dzie?, takich jak Piramida zwierz?t czy Lego. Obóz koncentracyjny. Ta prowadzona ze swad? i dowcipem opowie?? zachowuje nerw i rytm czasu zmian.

Karol Sienkiewicz

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Karakter
 • ISBN:
 • 9788362376711
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2013
 • Arte y Arquitectura
  Arte / General