Kay?p Hilalin Pe?inde (Yurt D??? Hat?ralar? -16). Ali Akk?z

Kay?p Hilalin Pe?inde (Yurt D??? Hat?ralar? -16)

By Ali Akk?z

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

2004 yaz?yd?. Nam?k Aksoy Bey ?zmirden gelmi?ti. -Nas?l, Türkiyeye al??t?n m?, döndükten sonra maddi s?k?nt?lar giderildi mi, ev e?yalar?n? nereden temin ettin? diye sordum. Tebessüm etti: -Vallahi Hocam, Ba?kurdistana giderken cebimde bir simit paras? vard?, dönü?te havaliman?na indi?imde yine bir simit paras? vard?. *** E?im Tatar. Türkçeyi yeni yeni ö?reniyor,bir gün okuldan evi ar?yorum: -Nas?ls?n? Ne yap?yorsun? -Bula??klar? ütülüyorum. -Aman k?r???kl?k kalmas?n, iyi ütüle! *** Erdal Beyin vefat?ndan birkaç hafta sonra idi, bir toplant?da Mustafa Bey gördü?ü rüyay? anlatt?: -Erdal Beyi birkaç kez gördüm. Tak?m elbiseyle kar??mda duruyor, sürekli elindeki faturay? gösteriyor. Sonradan anlad?k ki evinin elektrik faturas? ödenmemi?. Fatura ödendikten sonra Erdal Bey, bir daha Mustafa Beyin rüyas?na girmemi?...

Ali Akk?z

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786054770649
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 16, 2011
 • Viajes / General

Other titles of KAYNAK