Tanr? Da?lar?'n?n Yank?s? (Yurt D??? Hat?ralar? - 10). ?brahim Türkhan

Tanr? Da?lar?'n?n Yank?s? (Yurt D??? Hat?ralar? - 10)

By ?brahim Türkhan

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Tanr? Da?lar?n?n Yank?s?, gerçe?i hayalinden güzel bir destanda kendisine rol verilen sevgi kahraman? ö?retmenlerimizin yazd???, tarihe not dü?en olaylar? anlat?yor. Eserde insanl??a dair iftihar tablolar?n? görüyoruz. ?brahim Türkhan ve benzeri insanlar hem ya?ad?klar?yla hem de yazd?klar?yla insanl?k tarihine bir not dü?üyorlar; insan olman?n erdemine dair.Onlar gül bitirmek için, gönüllere sevgi eken insanlard?r ve bildikleri tek dil vard?r onlar?n; sevgi dili. Bu kitap, K?rg?zistana e?itim gönüllüsü olarak giden iftihar tablolar?n?n hikayelerini ve bu sevgi dilinin ne büyük de?i?imlere sebeb oldu?unu anlat?yor.

?brahim Türkhan

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786055510954
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • July 19, 2008
 • Viajes / General

Other titles of KAYNAK