• Editorial:
 • Y?T?K HAZ?NE
 • ISBN:
 • 9786055129002
 • Idioma:
 • Turco
 • Tamaño:
 • Kb
 • Fecha Pub:
 • 11-08-2011
 • Protección:
 • Adobe DRM
Yavuz Sultan Selim; Osmanl?n?n en me?hur, ayn? zamanda en meçhul padi?ah?... Ölümüne sevgiyi de ölümüne korkuyu da bir arada ve her daim ya?ayan kabiliyetli ekibiyle, fizik ve teknik bak?mdan en üst seviyedeki ordusuyla zaman?n ve mekân?n ?artlar?n? sonuna kadar zorlayan bir idealist. Padi?ahlar?n hayran oldu?u bir padi?ah... Prof. Dr. Feridun M. Emecen, do?umunun 540. senesinde, Sultan Selim hakk?ndaki ilk ilmî çal??maya imza atarken Yavuzu gelecek nesillere efsanelerle de?il, gerçeklerle anlat?yor. ?imdi "Küpeli Padi?ah" menk?beleriyle de?il kulaklara küpe olacak bir hayat hikâyesiyle Yavuzu tan?ma zaman?...

Feridun M. Emecen