Mem u Zin. Ahmed-i XAN?

Mem u Zin

By Ahmed-i XAN?

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Mem û Zîn - Kürtçe Bu hikâyede ?üphesiz kendinizle kar??la?acak,insan?n o eskimeyen yaras?na dokunacak, ‘a?k’?n sahifelerinde gezineceksiniz. Bu hikâyede kad?n ve erke?in birbirlerine yara ve merhem olu?unda sakl? yola dü?eceksiniz. Dü?tü?ünüz yolda kalbinize varacak, oradan kendinizden öteye bakacaks?n?z. Kendinize vararak kendinizden kurtulman?n dilini çözecek, öyle olacaks?n?z. ?nsan?n içinde ve etraf?nda hep ya?anan hükmetme ve hükmedilme hâllerinin de?i?meyen özlerini bulacaks?n?z. Hükmeden ve hükmedilen insan?n gidip içine oturdu?u hâller… Hükümdar ve egemenlerin nas?l da bir ate? çukurunun ba??nda ya?ad???n? göreceksiniz. Mem ve Zin gibi…

Ahmed-i XAN?

 • Publisher:
 • YABANCI YAYINLAR
 • ISBN:
 • 9786053281511
 • Language:
 • Euskera
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • April 27, 2015
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Cuentos de Hadas y Mitología

Other titles of YABANCI YAYINLAR