K?r?m'da ?lk Ezanlar (Yurt D??? Hat?ralar? 12). Abdurrahim Dede

K?r?m'da ?lk Ezanlar (Yurt D??? Hat?ralar? 12)

By Abdurrahim Dede

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

1944 y?l?nda K?r?m ? kendilerine bin y?ld?r vatan edinmi? insanlar evlerinden barklar?ndan zorla ç?kar?l?p Sovyetlerin uçsuz bucaks?z diyarlar?na sürüldüler. Eski Sovyetler Birli?i’nde ba?layan yeni dönemle, K?r?m Türkleri’nin u?rad??? bu zulüm dosyas? da ele al?narak insanlar?n yeniden vatanlar?na dönmelerine izin verildi. K?sa zamanda Sovyetlerin dört bir yan?na da??lm?? K?r?ml?lar bulunduklar? yerlerdeki kurulu düzenlerini bozarak öz yurtlar?na ko?tular. Abdürrahim Dede topraklar?ndan sürülmü? parçalanm?? vatans?z b?rak?lm?? bu insanlar?n kaybettikleri de?erlere yeniden kavu?ma mücadelesinin ilk y?llar?n? anlat?yor kitab?nda.

Abdurrahim Dede

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786055510992
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • July 23, 2008
 • Viajes / General

Other titles of KAYNAK