Yüre?im Asya'da Kald? (Yurt D??? Hat?ralar? - 3). ?ahin DURMAZ

Yüre?im Asya'da Kald? (Yurt D??? Hat?ralar? - 3)

By ?ahin DURMAZ

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Yüre?im Asyada Kald? (Yurt D??? Hat?ralar? - 3) ‘Yüre?im Asya’da Kald?’, Yurt D??? Hat?ralar? serisinin birinci kitab?. ‘Bir Güzel Gurbet K?r?m’?n devam? niteli?inde. Seher ve ?ahin Durmaz çifti, ad? ‘sürgün’ kelimesiyle an?lan K?r?m’da ya?ay?p gördüklerini kendilerine saklamam??, yazm??lar. ?ahin Durmaz’?n kitab?nda da K?r?m’?n tarihi mekanlar?, burada ya?ayanlar?n ac?lar?, gündelik hayat?, yoksulluklar, sevinçler, hayaller... Ve Türkiye’den giden bir avuç ö?retmenin gönüllere girme, o insanlarla bir yürek olma çabas?n? anlatan hikayeler, hat?ralar var. "Onlar da Çelebi gibi seyahat istiyorlard?. Ama yanl??l?kla ‘seyahat’ demiyorlard?. Çünkü onlar, seyahati ?efaatlerine bir vesile olsun diye istiyorlard?. ‘?efaatimiz için seyahat ya Resulallah!’ diyorlard?. ??te o güzel insanlar, o günlerden bu günlere en güzel atlara bindiler ve dünyan?n dört bir diyar?na gittiler." Ümit Meriç

?ahin DURMAZ

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786051580272
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • June 27, 2005
 • Viajes / General

Other titles of KAYNAK