Yurt D???ndaki Türk Okullar?. Aysal AYTAÇ

Yurt D???ndaki Türk Okullar?

By Aysal AYTAÇ

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Türk Okullar?n?n aç?ld??? ülkelerde görev alan "e?itim gönüllülerinin" ba?ar?l? çal??malar? k?sa sürede o ülke insanlar?n?n takdirine de muhatap olmu? ve bu okullar?n ö?rencileri dünya çap?nda yap?lan olimpiyatlarda ülkelerini ba?ar?yla temsil etmi?lerdir. Bu kitapta ülkemiz insan?n?n yurt d???nda e?itim ve ö?retim ad?na yapt??? güzel ve hay?rl? çal??malar ile ilgili devlet adam? ve ayd?nlar?n duygu ve dü?üncelerinden kesitler bulacaks?n?z.

Aysal AYTAÇ

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786054770175
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • August 3, 2009
 • Viajes / General

Other titles of KAYNAK