Ben Türkiye'deyken. S?tk? ÖZCAN

Ben Türkiye'deyken

By S?tk? ÖZCAN

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

"Ben Amerikadayken.." Statünün, farkl? ve öncelikli olman?n, seçkin olman?n ad? Amerika olmu?tu 21. yüzy?lda Türk halk? için. Zaman akt?. Yeni k?tada birtak?m insanlar ç?kt? ortaya. Kendisiyle ve kültürüyle bar???k, geçmi?iyle gurur duyan ve gelecek için umut vaat eden bir tak?m insanlar. Rumi Forum isminde bir kültürleraras? diyalog derne?i kurdular. Bilinçalt?na uzun y?llard?r pompalanan komplekslerin aksine tarihinden utanmadan, milletinden s?k?lmadan, kültüründen gocunmadan. Onlara kendilerini, ülkelerini, parlak medeniyetlerini anlatt?lar. Amerikan entelijansiyas? onlar?n bu ça?r?s?na büyük bir heyecanla cevap verdi. Yeni K?tada ülkelerini anlatan Türkler, Amerikan?n en önde gelen insanlar?n? ak?n ak?n Türkiyeye getirdi. Modern dünyaya hükmeden Amerika Birle?ik Devletlerinin üst düzey aristokratlar?, akademisyenleri, din adamlar?, politikac?lar?, Türk insan?n?n gönlüne hükmeden anlay??, ho?görü ve misafirperverlikle tan??t?. Ve geziler sonunda Amerikaya dönüp an?lar?n?, görüp ya?ad?klar?n? kaleme ald?. Yeni k?tan?n üst düzey entelijansiyas? me?hur cümleye son kez ve de?i?memek üzere nihai ?eklini verdi: "Ben Türkiyedeyken.."

S?tk? ÖZCAN

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786054770243
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • August 10, 2011
 • Viajes / General

Other titles of KAYNAK