K?nal? Küheylanlar. Harun Tokak

K?nal? Küheylanlar

By Harun Tokak

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Bu kitapta okuyaca??n?z her hikayede göreceksiniz ki, çok de?il, bir insan ömründen az bir zaman önce, dedelerimizin ancak hüsranla yad etti?i bir rüya: gelece?in in?as?na kat?lma iradesi, bugün gerçek oluyor. Türkiyenin, yeryüzü cenneti hayalinin kabusa dönü?tü?ü bir zamanda yeni toplumun olu?turulmas?nda ve dünyan?n gelece?inde gerekli cesaret ve iradeyi gösterdi?ine; Baz? insanlar?n gençlikleri veya hayatlar? pahas?na da olsa art?k nehrin yata??n? buldu?u müjdesine, yer yer hüzünlü ama daima umut verici, tertemiz gerçekler üzerinden kat?lacaks?n?z. Bu kitab? okurken, tek ve ayr?k ya?am hikayelerine de?il, bir büyük nehre akan derin ?rmaklara ?ahit olacaks?n?z.

Harun Tokak

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786054770656
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 15, 2011
 • Viajes / General

Other titles of Harun Tokak