Osmanl?n?n Yetimi Bosna (Yurt D??? Hat?ralar?-4). Ya?ar DANI?MAZ

Osmanl?n?n Yetimi Bosna (Yurt D??? Hat?ralar?-4)

By Ya?ar DANI?MAZ

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Sava??n ve katliamlar?n beyaz zambaklar? soldurdu?u Bosna’y?, Osmanl?’n?n yetimi Bosna’y? anlat?yor kitap. Sava? sürerken, geride sevdiklerini b?rak?p oraya giden e?itim gönüllülerinin hikâyesini... Yazar?, Ya?ar Dan??maz. ?lk bölümün ba?l???, ‘Ho?ça kal anne!’ ama bu ho?ça kal temennisi biraz farkl?. O?lunu sava??n ortas?na gönderen bir annenin duygular?… Asl?nda sava? olmasa da, binlerce kilometrelik mesafelere çocuklar?yla gitmez mi annelerin yürekleri? Bu hicretin ba?kahramanlar? annelerin duygular?n?n foto?raf?… Hemen arkas?ndan gelen “Merhaba Saraybosna” bölümü, her ?eye ra?men gitmeyi, sava? da olsa, geride gözü ya?l? bir anne de b?rak?lsa, hicret at?na binerek yeni bir dünyaya ‘merhaba’ diyebilmenin umudunu özetliyor. Kitap, bir avuç e?itim gönüllüsü gencin, sava??n ard?ndan bu ülkenin çocuklar?na kucak aç??lar?n?n belgesi gibi.

Ya?ar DANI?MAZ

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786055510824
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • July 1, 2006
 • Viajes / General

Other titles of KAYNAK