I??k Pervaneleri. Niyazi SANLI

I??k Pervaneleri

By Niyazi SANLI

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Kimi Tuna boylar?nda, Kimi Afrikan?n uçsuz bucaks?z çöllerinde, kimi Tanr? Da?lar?n?n eteklerinde, kimi mavi gökler ülkesinin lacivert gecelerinde, kimi okullar?n?n bahçesinde ö?renci c?v?lt?lar? aras?nda yat?yor... Ellerine bavullar?n? al?p gözlerini ideallerinin ufkuna dikerek arkas?na bakmadan giden bu güzel, bu yi?it insanlar, bu adanm?? ruhlar, küheylanlar gibi ko?turmay? vazife bilmi?lerdi. Bu yi?itler, dünya ad?na hiçbir plan yapmad?lar. Ruhunu, kalbini, akl?n?, bedenini ve servetini; samimiyet ve iyi niyetle yo?urarak gönül verdi?i gaye-i hayal u?runa harcamay? ve nihai noktada da i?te bir can?m kald? "buyurun sizindir" demeyi ?eref bildiler. Gök ekin gibi ömürlerinin bahar?nda biçilmi? bu yi?itler, bir cemre gibi topra??n ba?r?na dü?tükleri her ülkede, bir me?ale gibi yanacaklar...

Niyazi SANLI

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786054770663
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 17, 2011
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Romance

Other titles of Niyazi SANLI