Hicret Yollar? (Yurt D??? Hat?ralar? -15). Ömer ?amil K.

Hicret Yollar? (Yurt D??? Hat?ralar? -15)

By Ömer ?amil K.

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Arkada??m?z Ömer ?ahin K., adanm??l?k ruhuyla dünyan?n her taraf?na fedâkârca ve cefâlara gö?üs gererek giden e?itim gönüllülerinin hayatlar?ndan baz? kesitler alarak onlar? bizlere tan?tmaya çal??m??. Onlar?n ideallerini, güçlerindeki s?rr?, yolculuklar?n?, yollar?n? bekleyenleri, hasretlerini, tarih ?uurlar?n?, dertlerini, çilelerini, sab?r ve sebatlar?n? ?ehit olarak göç edip gidenlerini, diyaloglar?n?, hayat tarzlar?n? bizlere takdim etmi?. Gerçekten büyük bir emek mahsülü olan bu çal??ma, mukaddes göç u?runa genç ya?lar?nda her ?eylerini b?rakarak uzaklara gidenlerin destan?n? bizlere anlatma gayreti içinde…

Ömer ?amil K.

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786054770205
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • August 6, 2010
 • Viajes / General

Other titles of KAYNAK