Kafa Ka??d?. Necip Faz?l K?sakürek

Kafa Ka??d?

By Necip Faz?l K?sakürek

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Hayat hikâyesini baz? eserlerinde gere?ince yazm?? oldu?unu, ancak as?l ruh hayat?n?, ruhunun kafa kâ??d?n? resimlendirmek istedi?ini dile getirmi? olan Necip Faz?l, bu eseriyle geçmi?, özellikle çocukluk günlerinin perdesini bir daha aralar. Kafa Kâ??d?, olaylar?n d?? tezahür çizgilerinden ziyâde, onlar? do?uran ruhî olu?lar? tesbite yönelik bir otobiyografidir. Yar?m kalm??l??? ile ayr? bir «hususiyet» kazanan eser, Ocak 1984’de Milliyet gazetesinde tefrika edilmi? ve daha sonra kitapla?m??t?r.

Necip Faz?l K?sakürek

 • Publisher:
 • BÜYÜKDO?U
 • ISBN:
 • 9786054955244
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2013
 • Biografía y autobiografía / General

Other titles of Necip Faz?l K?sakürek