Atlas Nalewek. Magdalena Przybylak-Zdanowicz

Atlas Nalewek

By Karol Przybylak, Magdalena Przybylak-Zdanowicz

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

Domowe nalewki atrakcyjnie smakuj?, korzystnie wp?ywaj? na zdrowie, s? dum? domowej piwniczki i uatrakcyjnieniem spotka? z rodzin? i przyjació?mi. To tak?e sposób na utrwalenie aromatów i smaków kojarz?cych si? z wiosn?, latem, dzia?k?, ogrodem czy wakacjami … Je?eli jeszcze nie spróbowali Pa?stwo samodzielnego przygotowania trunków, naprawd? warto zacz??! "Atlas nalewek" to zbiór przepisów, porad i wskazówek, których udzielaj? zarówno do?wiadczeni i nagradzani mistrzowie jak i Ci, dla których przyrz?dzanie nalewek jest ciekawym hobby. Ca?o?? uzupe?niaj? oryginalne receptury zaczerpni?te z XIX i XX wiecznych ksi??ek kucharskich, które stanowi? podwalin? wspó?czesnej gastronomii. Nie brakuje praktycznych instrukcji dotycz?cych czasu zbioru nalewkowych surowców, weryfikowania ich jako?ci, a tak?e odpowiedniego przygotowania. Ka?dy z ponad 130 przepisów zawiera list? niezb?dnych produktów, informacje dotycz?ce sezonu najkorzystniejszego do pozyskania danego surowca oraz proste, przejrzyste instrukcje post?powania. W Atlasie nalewek znajd? Pa?stwo: - Ponad 130 sprawdzonych przepisów - Praktyczne porady i wskazówki praktyków - Informacje o najkorzystniejszym czasie zbioru surowców i przygotowywania trunków - Nalewki degustacyjne - Nalewki zdrowotneIndeks schorze? i dolegliwo?ci, na które nalewki mog? pomóc - Indeks sezonowo?ci, czyli kiedy przypada najlepszy termin do przygotowania nalewki  

Magdalena Przybylak-Zdanowicz

 • Publisher:
 • EKO Media
 • ISBN:
 • 9788363537159
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • April 17, 2014
 • Cocina y Gastronomía
  Esfuerzo personal / General

Other titles of EKO Media