Uyumsuzluk Sanat?. Chris Guillebeau

Uyumsuzluk Sanat?

By ?lkay Sevgi, Chris Guillebeau

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Chris Guillebeaunun internetteki popüler manifestosu "A Brief Guide to World Domination / K?sa Bir Dünya Egemenli?i K?lavuzu"nu temel alan Uyumsuzluk Sanat?, hayat ve i?le ilgili yayg?n varsay?mlara meydan okurken, bir yandan da farkl? bir biçimde ya?aman?z? sa?layacak araçlarla sizi donat?yor. Yarat?c? serbest meslek, radikal hedef belirleme, ayk?r? yolculuk ve hayat? hiç bitmeyen bir macera olarak kucaklamak gibi ba?l?klar alt?nda, sürüden ayr?, ezber bozarak ya?arken, ayn? zamanda insanlara yard?m etmenin yollar?n? ö?renebilirsiniz... Yazar?n ya?am?, ço?u insan?n hayal bile edemeyece?i zenginlikte ve renklilikte bir ya?am?n pek ala mümkün oldu?unun canl? kan?t?...

Chris Guillebeau

 • Publisher:
 • VARLIK
 • ISBN:
 • 9789754344967
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2014
 • Autoayuda

Other titles of VARLIK