Melinda in the Forest. Karolina Jekie?ek

Melinda in the Forest

By Karolina Jekie?ek

Format: ePub  
Protection:DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Melinda in the Forest jest ksi??k? na poziomie podstawowym zaadresowan? dla dzieci i doros?ych ucz?cych si? j?zyka angielskiego jako obcego. Ksi??eczka opowiada histori? Melindy, która pewnego dnia wybiera si? ze swoj? babci? do lasu. Ta uczy j? o zwierz?tach i ro?linach. Czego si? dowie? Jaki b?dzie jest stosunek do natury? Przeczytaj koniecznie! ‘Squirrels like the forest. They live in a forest, but you live in a house. You can’t live in the forest, but I have an idea. We can live in a forest for a short time,’ Granny says. ‘What?’ Melinda asks. ‘Yes, I have a tent. We can go on Friday, we can go with your friend and we sleep in the forest, what do you think?’ ‘Wow!’ says Melinda, ‘That’s great!’ Melinda in the Forest is a short story about a girl and her Granny who go to the forest and learn about the animals. Granny teaches Melinda to respect the animals and to be good for plants too. The story is written in simple English so as to make the story easy for children and foreigners who learn English. Karolina Jekielek J?zykiem angielskim interesuj? si? od kiedy rozpocz??am jego nauk?. Od 2006 nauczam j?zyka angielskiego, pocz?tkowo w ramach organizacji studenckiej, w formie pro bono. Od 2010 prowadz? w?asn? firm? zajmuj?c? si? us?ugami edukacyjnymi w zakresie j?zyka angielskiego – Personal English Tutor. Prowadz? stron? internetow? dla uczniów j?zyka angielskiego opart? na zadaniach interaktywnych programu hotpotatoes. Aktualnie wspó?pracuj? z firm? informatyczn? w zakresie stworzenia serwisu dla uczniów i nauczycieli.logo-minipx.png (2012-05-09 08:57:42) W ramach studiów bibliotekoznawczych na UJ, uzyska?am stypendium ERASMUS, które pozwoli?o mi na wyjazd na angielsk? uczelni?. Tam poczu?am przyp?yw ch?ci, który skierowa? mnie na filologi? angielsk?. W 2012 wyda?am pierwsz? ksi??k?, pt. „Propozycje zada?, ?wicze? i gier do nauki j?zyka angielskiego. Poradnik dla nauczycieli i lektorów – poziom elementary.”

Karolina Jekie?ek

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378592327
 • Language:
 • Inglés
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • October 21, 2013
 • Estudio de Lengua Extranjera / General

Other titles of Karolina Jekie?ek