Tomkowe historie. Olaf Tumski

Tomkowe historie

By Olaf Tumski

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Pi?cioletni Tomek poznaje otaczaj?c? go rzeczywisto??. Nie tylko poznaje, ale potrafi z ni? nawi?za? rozmow?. Z kim konkretnie? Na przyk?ad z guzikami z koszuli swojego taty, z szuflad? ze swojego pokoju, tramwajem, rzek?, rowerem, niedoko?czonym rysunkiem, a nawet ze swoim snem. Fantastyka dla przedszkolaków? Dlaczego nie. „Tomkowe historie” to dziesi?? niezwyczajnych opowie?ci z udzia?em zwyczajnego ch?opca, a wszystko z dystansem i poczuciem humoru. W jego ksi??kach zjawiska tajemnicze i mistyczne kryj? si? w przyziemnej, szarej rzeczywisto?ci oraz w pozornie banalnych przedmiotach. Wystarczy je tylko zauwa?y?, ale tylko nieliczni posiadaj? takie zdolno?ci. W ksi??ce "Wymy?lony" g?ówni bohaterowie odkrywaj? zaskakuj?ce mo?liwo?ci swoich umys?ów, a wszystko w scenerii patologicznie skomercjalizowanego pa?stwa. W "Dwunastej warstwie" stare fotografie wykraczaj? daleko po za swoje tradycyjne znaczenie. Nawet w zbiorze opowiada? dla dzieci - "Tomkowe historie" - pi?cioletni ch?opiec spostrzega, ?e mo?e nawi?zywa? kontakt z niecodziennymi zjawiskami i obiektami. Nie inaczej jest w najnowszej powie?ci "U ?ród?a".

Olaf Tumski

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788363080600
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • August 3, 2012
 • Cuentos, Leyendas y Fábulas

Other titles of Olaf Tumski