Kura salonowa. Praca zbiorowa

Kura salonowa

By Praca zbiorowa

Format: ePub  
Availability: Instant download

Synopsis

Tylko ludzie niezwykli, ludzie z wielk? charyzm?, potrafi? zainspirowa? innych do dzia?ania. Ma?gorzata Kotwica jest kobiet? niezwyk??. Liderka ?ódzkiego Klubu ONA Agaty M?ynarskiej, inicjatorka wielu akcji spo?ecznych, wspó?organizatorka festiwali. Ambasadorka przedsi?biorczo?ci. Ma?gosia dzieli si? wszystkim co ma (poza swoim m??em i akurat si? nie dziwi?) - ??czy kobiety z ró?nych ?rodowisk, przekonuje je, ?e bez wzgl?du na to, gdzie teraz jeste?my, zawsze mo?emy pój?? dalej, wej?? wy?ej. Nawet je?li nie widzimy celu, bo jest za daleko, to przecie? to wy??cznie kwestia optyki - my i tak wiemy, ?e on jest. A ka?dy krok b?dzie nas do tego celu przybli?a?. Je?li nie idziesz, cofasz si?. Ma?gosia idzie i sprawia, ?e kobiety chc? maszerowa? z ni?. „Kura salonowa” to szansa dla kobiet, które dawno temu schowa?y co? na dnie serca, a teraz mog?y to wydoby?, zmierzy? si? z przesz?o?ci?, spojrze? na ni? z perspektywy czasu, by odkry?, ?e wci?? jest tera?niejszo?ci? lub zwyczajnie si? z tego po?mia?. Historie, które tu znajdziecie, to zarówno prawda, jak i literacka fikcja. Ale to nie ma znaczenia, bo najwa?niejsze s? emocje, którymi te opowiadania s? przepe?nione. „Kura salonowa“ to tak?e pomoc innego rodzaju - zyski ze sprzeda?y tego zbioru opowiada? pow?druj? na konto Specjalistycznego O?rodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w ?odzi. Dobrej lektury, Drogi Czytelniku i Czytelniczko ;-) Aha, jeszcze co?. „S? tylko takie dwa dni w roku. Tylko dwa, kiedy ju? nic nie mo?esz zrobi?. To wczoraj i jutro. Dzi? to w?a?ciwy dzie?, by dzia?a?, kocha?, wierzy?, ?y?.” Dalajlama XIV Monika Sawicka WPROWADZENIE Babskie gadanie Maria Moz Cena marze? Justyna Kmiecik Chcia?abym Basia Andrysiak Cie? Di Kej Do Ciebie Di Kej Pomi?dzy Di Kej Domek dla lalek Justyna Kmiecik (Dwie) matki G?ska Balbinka Zapuka?o na chwil? – Szcz??cie Anna Br?dowska Migda?y Miros?awa Salam Warcho? Jantar Maria Moz Kasztany - czy?by mi?o??? Di Kej Puccini Erydyka Z pami?tnika kobiety, ?ony, matki Urszula Kowalska Magda Maria Moz Bo?e, tylko nie ukarz mnie m??em alkoholikiem… Dorota Kmiecik Prawo jazdy Gra?yna Ill Sprawa „Nami?tnej podwi?zki” Di Kej W windzie Di Kej Wieczorem Basia Andrysiak

Praca zbiorowa

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378594208
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • November 8, 2014
 • Protection:
 • Sin DRM
 • Romance

Other titles of Praca zbiorowa