Ücret,Fiyat ve Kâr.  Karl Marx

Ücret,Fiyat ve Kâr

By Karl Marx

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Marx?n Ücret, Fiyat ve Kâr?, Marksist politik ekonominin en önemli eserlerinden biridir. Bu eserde Marx, Kapitalin birinci cildinin yay?nlanmas?ndan iki y?l önce, ekonomi ö?retisinin temellerini özetlemi? ve güncel bir tarzda ortaya koymu?tur.

Karl Marx