Türlerin Kökeni. Charles Darwin  

Türlerin Kökeni

By Charles Darwin  

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Türlerin Kökeni hem Türkiye hem dünya için yeni tart??malar getirecek bir tazelikte.Charles Darwin’in organik evrim kuram? bilime yapt??? katk? kadar, getirdi?i tart??malarla da önemli bir kitapt?r. Onun yapt??? be? y?ll?k ara?t?rma gezisi sonunda buldu?u canl? ve fosiller, saptad??? canl? özellikleri, gözlemledi?i insan topluluklar? ve bunlara dayanarak vard??? sonuçlar bir anda kitapla?mad?. Evrim kitab?n?n kitapla?mas? bu bilim adam?n?n yirmi y?l?n? ald?. Darwin’in evrim kuram? “canl?lar?n ortak atalardan evrilerek çe?itlendi?i” dü?üncesine dayan?r. 150 y?l önce tart???lan ve bilim insanlar?n?n ço?unlu?unca kabul gören bu görü?, günümüzde kimi çevrelerce din ad?na hâlâ reddediliyor. Bu reddedi?te Darwin’in bir teolog oldu?u da unutuluyor.

Charles Darwin  

 • Publisher:
 • Evrensel Bas?m Yay?n
 • ISBN:
 • 9786054834259
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • November 15, 2013
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Ciencia / General

Other titles of Evrensel Bas?m Yay?n