Nina, prawdziwa historia. Ewelina Rubinstein

Nina, prawdziwa historia

By Ewelina Rubinstein

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

„Nina, prawdziwa historia” Eweliny Rubinstein to opowie?? o poszukiwaniu w?asnej to?samo?ci, o zmierzeniu si? ze swymi s?abo?ciami i l?kami. Przedstawia histori? m?odego prawnika, który cofaj?c si? w czasie, u?wiadamia sobie, dlaczego sta? si? bohaterem dziwnych w tym czasie zdarze?. Daniel, odbywaj?c sta? w Moguncji i wyk?adaj?c na Uniwersytecie Johanna Gutenberga, którego? dnia zostaje odwiedzony w swoim domu przez Ernesta Schneidera. Starszy, nieznajomy m??czyzna zostawia mu wiadomo?? od tajemniczej Niny, w postaci tajemniczego wpisu do ksi??ki: „Aby to, co by?o we mnie, nie umar?o razem ze mn?. Dla Daniela, Nina”. Zaciekawiony dziwnymi s?owami i kompletnie nie rozumiej?c sytuacji, postanawia odszuka? dziewczyn?. Kiedy okazuje si?, ?e jest ona prostytutk?, Daniel nie czuje si? oburzony, wr?cz przeciwnie, p?aci jej za seks i prze?ywa niezwyk?e uniesienie w jej ramionach. Ch?opak wyje?d?a na sta? do Pary?a, wci?? obsesyjnie my?l?c o dziewczynie i nie mog?c skupi? si? na niczym. Zbieg okoliczno?ci powoduje, ?e Daniel ponownie i tu spotyka dziwacznego starca, który wcze?niej wtargn?? do jego mieszkania, zostawiaj?c dziwn? wiadomo??. Pojawia si? te? Nina, z któr? prze?ywa dziwn?, erotyczn? przygod?, równie? w towarzystwie m??czyzny. Kim s? Ernest i Nina? Jak to mo?liwe, ?e wci?? s? obecni w ?yciu Daniela, gdziekolwiek on jest? Pomocy w rozwi?zaniu tej tajemniczej zagadki udziela mu kole?anka z uczelni i jej znajomi, którzy przy okazji odkrywaj? wi?cej faktów tej sprawy. To powie?? pe?na dynamizmu i niespodziewanych zwrotów akcji. Lektura dla ka?dego czytelnika ??dnego rozwi?zywania tajemniczych zagadek z przesz?o?ci.

Ewelina Rubinstein

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379002474
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2013
 • Protection:
 • Watermarking
 • Romance
  Ficción General

Other titles of Ewelina Rubinstein