Pieprz w oczach czyli pod?miewajki. Aleksander Janowski

Pieprz w oczach czyli pod?miewajki

By Aleksander Janowski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

„Pieprz w oczach, czyli pod?miewajki” Aleksandra Janowskiego to publicystyka podana w atrakcyjnej, pe?nej humoru formie. Najnowsza propozycja autora jest zbiorem zabawnych dialogów, tocz?cych si? mi?dzy wykszta?conym, obytym w ?wiecie Redaktorem, a panem Janem, reprezentantem przeci?tnego obywatela III Rzeczypospolitej. Obaj m??czy?ni s? s?siadami, stad ich cz?ste rozmowy na ró?ne tematy. Pan Jan jest kierowc?, a w zasadzie „kierowcem”, ojcem i m??em – nie zawsze przyk?adnym. Ale jest przy tym uwa?nym obserwatorem i komentatorem rzeczywisto?ci. Autor przedstawia nam tu dwa ?wiaty, ten wyuczony i tak zwany ch?opski rozum. Po??czenie tych dwóch „m?dro?ci”, dwóch ró?nych sposobów rozumowania i opisywania rzeczywisto?ci, staje si? ?ród?em zabawnych dialogów. Aleksander Janowski w lekki sposób wplata do rozmów na temat codziennego ?ycia mieszka?ców kamienicy refleksje na temat wspó?czesnych zjawisk spo?ecznych, obyczajowych i politycznych. Robi to z lekko?ci? i humorem. Ksi??k? zamykaj? dwa wiersze koni?skiej poetki Renaty Grze?kowiak, autorki tomiku poezji „Na kraw?dzi s?o?ca i cienia”, które doskonale wpisuj? si? swoim klimatem w atmosfer? tego zbioru felietonów.

Aleksander Janowski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379003341
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 28, 2014
 • Humor / General
  Cuentos de Hadas y Mitología

Other titles of Aleksander Janowski