Na my?liwskich ?cie?kach. Jan Pu?cian

Na my?liwskich ?cie?kach

By Jan Pu?cian

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

„Na my?liwskich ?cie?kach” to ksi??ka reprezentuj?ca szczególny rodzaj literatury, jakim jest literatura ?owiecka i my?liwska. My?listwo w obecnych czasach mo?e uchodzi? za rodzaj sportu, który ró?ni si? od innych dziedzin bogat? i bardzo d?ug?, si?gaj?c? pocz?tków ludzko?ci, tradycj?. ?owiectwo by?o bowiem od zarania dziejów sposobem na ?ycie i przetrwanie w warunkach otaczaj?cej cz?owieka dzikiej przyrody. Obecnie my?listwo reprezentuje bogat? kultur?, której przyk?adem jest w?a?nie niniejsza ksi??ka. Ksi??ka jest zbiorem opowiada? z ?ycia my?liwego oraz przygód uczestników ko?a ?owieckiego. Opowiadania zawarte w ksi??ce s? u?o?one chronologicznie i oprócz bie??cych wydarze? zawieraj? wiele retrospekcji, wspomnie? oraz epizodów z przesz?o?ci. W tre?ci znajdziemy oczywi?cie historie z polowa?, czyli tego co jest najg??bsz? tre?ci? ?owiectwa. Zapewne opowiadania przypadn? do gustu wszystkim mi?o?nikom dzikiej przyrody i samego ?owiectwa

Jan Pu?cian

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788363548346
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 19, 2012
 • Protection:
 • Watermarking
 • Ficción Juvenil
  Deporte y Recreación
  Naturaleza / General
  Naturaleza
  No ficción Juvenil

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok