Ca?kiem przypadkiem. Karol Machnowski

Ca?kiem przypadkiem

By Karol Machnowski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

„Ca?kiem przypadkiem” to historia mi?osna osadzona w realiach ma?ego miasteczka, pisana w formie sms. Sms-owe dialogi zdradzaj? si?? uczu? i niezwyk?e przyci?ganie bohaterów, niestety, nie wszystko jest tak proste, jak mog?oby si? wydawa?. Bohaterka – Olga – to dziewczyna z problemami emocjonalnymi, wywodz?ca si? z domu, w którym zabrak?o mamy, ojciec pi?, a ona sama musia?a si? zbyt szybko usamodzielni?. W pewnym momencie ?ycia jej droga krzy?uje si? z drog? Piotra – sympatycznego, spokojnego ch?opka. Wspólne uprawianie sportu zbli?a ich do siebie, cho? mija sporo czasu, zanim oficjalnie staj? si? par?. Jak to zwykle w ?yciu bywa, pocz?tki s? pi?kne, cho? Piotr zaanga?owa? si? szybciej: „T?skni?em za ni?. Sta?a si? moim ?ród?em rado?ci. Ros?a zaborczo?? wobec tego, co mo?e by? moje”. A Olga by?a kontaktowa wobec innych, a zimna wobec bliskich, lubi?a s?ucha? o uczuciach, ale nie umia?a o nich mówi?. Z czasem sprawi?o to, ?e znale?li si? na przeciwleg?ych biegunach emocjonalnych. Piotr prze?ywa wi?c g??bokie rozczarowanie – bo zakochuje si? w kobiecie, która nigdy w pe?ni nie obdarzy go pe?nym uczuciem, jednocze?nie nie potrafi si? z ni? definitywnie rozsta?… Czy to wszystko naprawd? zdarzy?o si? ca?kiem przypadkiem?

Karol Machnowski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379001705
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • March 20, 2014
 • Ficción Juvenil
  Romance
  Ficción General
  Familia y Relaciones

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok