PRAWO SKORPIONA czyli PODST?PNA TEMIDA. Adam Brzeski

PRAWO SKORPIONA czyli PODST?PNA TEMIDA

By Adam Brzeski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

O polskim wymiarze sprawiedliwo?ci powiedziano ju? wiele krytycznych s?ów. Znana powszechnie jest przewlek?o?? post?powa?. Równie? w tej publikacji zwrócono na to uwag?. Ksi??ka ta opowiada los jednego przedsi?biorcy uwik?anego w tryby nierychliwej sprawiedliwo?ci. Sprawiedliwo?ci na dodatek troch? na opak. To wszystko zdarzy?o si? naprawd? w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Czy kto? jest w stanie powiedzie? ile by?o tego rodzaju przypadków w ca?ej Polsce w tym okresie? Ile stracono szans i ducha uczciwych przedsi?biorców, tak przecie? cennych w warunkach gospodarki rynkowej. Wszystko mo?na wyt?umaczy? nieporadno?ci? systemu sprawiedliwo?ci w przej?ciowym okresie transformacji. Zmienia?o si? wtedy nie tylko otoczenie rynkowe ludzi i firm ale i prawo, które nie zawsze by?o interpretowane zgodnie z intencjami ustawodawcy. Praktyka dzia?ania wymiaru sprawiedliwo?ci tkwi?a troch? w czasach PRL, gdzie pierwsze?stwo mia?y podmioty uspo?ecznione i pa?stwowe przed prywatnymi. Gdzie znajdowa?a si? równo?? podmiotów wobec prawa? Anonimowy bohater tej ksi??ki opisuje od strony prawnej swoje 20 lat gehenny z wymiarem sprawiedliwo?ci, daj?c upust swej bezradno?ci i s?usznej z?o?ci. Dwadzie?cia lat beznadziejnej walki z wiatrakami – m?ynami sprawiedliwo?ci zamiast dzia?alno?ci skupionej na pomna?aniu bogactwa i pomy?lno?ci swojej i ca?ego przecie? narodu. Polskie prawo okaza?o si? dla bohatera tej opowie?ci prawem skorpiona, który podst?pnie wbija swój kolec jadowy, skutecznie obezw?adniaj?cy i zabijaj?cy swoj? ofiar?. Z jednej strony logika i sam wymiar sprawiedliwo?ci po czasie przyzna?y sprawiedliwo?? naszemu bohaterowi a z drugiej strony nieko?cz?ce si? korowody i sofistyka stosowana w d?ugim okresie post?powa? przed s?dem odebra?y naszemu bohaterowi prawie wszystko.

Adam Brzeski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788363548032
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • August 10, 2012
 • Ciencias Políticas / General
  Ley / General
  Derecho

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok