Noc ro?nie we mnie. Olga Dziedzic

Noc ro?nie we mnie

By Olga Dziedzic

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

Miko?aj, m?ody idealista u progu kariery naukowej, usi?uje na nowo u?o?y? sobie ?ycie w kilka miesi?cy po tragedii, która odebra?a mu wszystko. Dla Julii, ambitnej, pocz?tkuj?cej pisarki, skrywaj?ca sekrety przesz?o?? Miko?aja to wymarzony temat na niebanaln? powie??. Jej ciekawo?? zostanie jednak wystawiona na prób? – Miko?aj pilnie strze?e swoich tajemnic. Jak daleko wypada posun?? si?, by rozwik?a? tajemnice drugiej osoby? I gdzie przebiega granica mi?dzy prywatno?ci?, w?cibsko?ci?, a doskona?ym materia?em literackim? W tej szalonej, nierzadko dramatycznej opowie?ci o mi?o?ci, przyja?ni i zdradzie, nic nie jest pewne, a fikcja i rzeczywisto?? niebezpiecznie zlewaj? si? w jedno. Czy to na ulicach Londynu, czy w scenerii Trójmiasta, bohaterowie musz? stawi? czo?a wydarzeniom, które zmieni? ich na zawsze. W miar? rozwoju sytuacji coraz trudniej oprze? si? wra?eniu, ?e to nieprzewidywalna Julia rozdaje w tej powie?ci karty...

Olga Dziedzic

 • Publisher:
 • Nowy ?wiat
 • ISBN:
 • 9788373868328
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • June 1, 2014
 • Protection:
 • Watermarking
 • Romance

Other titles of Nowy ?wiat