TWOJE KOMPETENTNE DZIECKO Dlaczego powinni?my traktowa? dzieci powa?niej?. Jesper Juul

TWOJE KOMPETENTNE DZIECKO Dlaczego powinni?my traktowa? dzieci powa?niej?

By Jesper Juul

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

Czy w?a?ciwie rozumiemy zachowanie naszych dzieci? Czy umiemy w por? zauwa?y? ich problemy? Jak mo?emy rozwin?? w nich poczucie w?asnej warto?ci i wiar? w siebie? Jakim traktowaniem wzmacniamy je, a jakim os?abiamy? Wspó?cze?ni rodzice cz?sto czuj? si? bezradni wzgl?dem swoich dzieci. Gubi? si? te? w?ród porad wychowawczych, które maj? sprawi?, ?e ich dzieci stan? si? pos?uszne i grzeczne. Jesper Juul, europejski autorytet w dziedzinie wychowania, twierdzi, ?e dzieci wcale nie musz? by? grzeczne! Zamiast tego powinny mie? zdrowe poczucie w?asnej warto?ci, wierzy? w swoje si?y i nawi?zywa? dobre relacje z innymi. Powinny tak?e stopniowo uczy? si? odpowiedzialno?ci za siebie, a w razie potrzeby tak?e za innych. JESPER JUUL, du?ski terapeuta rodzinny i pedagog, jeden z za?o?ycieli i dyrektorów Skandynawskiego Instytutu Kemplera dla pedagogów. Od 2004 roku kieruje sieci ? poradni wychowawczych Family-Lab International w ponad 15 krajach ?wiata. Prowadzi wyk?ady, seminaria i warsztaty dla rodziców.

Jesper Juul

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Mind Dariusz Syska
 • ISBN:
 • 9788362445097
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • March 14, 2014
 • Protection:
 • Watermarking
 • Esfuerzo personal / General
  Relaciones Familiares / General
  Psicología / General

Similar reads