Eperu. Augusta Docher

Eperu

By Augusta Docher

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

Pierwsza cz??? cyklu „W?drowcy” Anna Wilk z pozoru jest zwyk?? nastolatk?, która powoli wkracza w doros?e ?ycie. Pasjonuje si? malowaniem, wybra?a studia artystyczne. Cho? urodzona w Polsce, od wielu lat mieszka razem z matk? i Wik?, serdeczn? przyjació?k?, w Londynie. Z okazji uko?czenia szko?y matki Anny i Wiki zaplanowa?y dziewczynom niespodziank?: wyjazd do Francji. Przebojowa Wika odkrywa, ?e znajd? si? tam akurat wtedy, gdy niedaleko, w Cannes, odbywa? si? b?dzie s?ynny festiwal filmowy. A ?e kocha si? w jednym z popularnych aktorów, Leo Blacku, wymusza na Annie wspólne pój?cie po autografy. Wydarzenia w Cannes wywracaj? ?ycie Anny do góry nogami, bowiem Leo Black nieoczekiwanie wy?awia j? z t?umu i proponuje spotkanie. Szybko pojawia si? zauroczenie. Leo nie jest jednak zwyk?ym cz?owiekiem – jest W?drowcem, cz?owiekiem odradzaj?cym si? w nowych wcieleniach. Jak zmieni si? ?ycie Anny i jak potocz? si? losy tego niezwyk?ego zwi?zku?

Augusta Docher

 • Publisher:
 • Wydawnictwo BIS
 • ISBN:
 • 9788375514476
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • August 25, 2015
 • Protection:
 • Watermarking
 • Romance

Other titles of Wydawnictwo BIS