?ó?wik Emil i zaczarowane okulary. Ewelina Stolarska

?ó?wik Emil i zaczarowane okulary

By Che?ko, Ewelina Stolarska

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

„?ó?wik Emil i zaczarowane okulary” Eweliny Stolarskiej – Che?ko to krótka historyjka o dzieci?cej wyobra?ni, przyja?ni i rado?ci, któr? przynosi umiej?tno?? dzielenia si? z innymi. Codzienne ?ycie wydawa?o si? Emilowi nudne. Rano szed? do przedszkola, potem wraca? do domu, bawi? si? z kole?ankami i kolegami, k?ad? si? spa?, a na drugi dzie? znowu wykonywa? te same czynno?ci. Ta powtarzalno?? zaj?? strasznie go nu?y?a. „Ka?dego ranka budzi? si? z nadziej? na inny dzie? ni? wczoraj, na przygod?, natomiast wieczorami marzy? i rozmy?la?, jak by to by?o zobaczy?, co znajduje si? na ko?cu t?czy za morzami lub górami. Chcia? po prostu, wreszcie zobaczy? co? innego”. Pewnego dnia w drodze do przedszkola, ?ó?wik Emil znajduje magiczne okulary. Po ich na?o?eniu mo?na sta? si? niewidzialnym, ale nie tylko. Okulary potrafi? te? spe?nia? marzenia, a jak wiadomo dzieci maj? ich mnóstwo. Emil z przyjació?mi postanawiaj? sprawdzi?, co znajduje si? na ko?cu t?czy. Zanim jednak tam dotr?, do?wiadcz? przygod? z niemi?ym bobrem kapelusznikiem, która jeszcze bardziej zjednoczy grupk? Emila.

Ewelina Stolarska

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379004324
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 28, 2015
 • Cuentos, Leyendas y Fábulas