Bilâl-i Habe?î (rad?yallahu anh). Abdullah KARA

Bilâl-i Habe?î (rad?yallahu anh)

By Hilal , Abdullah KARA

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Bilal-i Habe?î Bilâl-i Habe?î (rad?yallahu anh) Mekke’de köle olarak dünyaya geldi. Anne babas?n?n hayat hikâyesi Yemen’de Himyer zulmüne maruz kalan Necrânl?lar?n Habe?istan’dan yard?m istedikleri y?llara dayan?r. Kendisi, ?slâm’?n ilk y?llar?nda dayan?lmaz i?kencelere maruz kald?. Medine’de Allah Resûlü’nün müezzini payesine erdi. Elinizdeki kitap, 60 küsur ya??nda ?am’da vefat eden bu ?anl? sahabinin ibretlik hayat?n? konu ediniyor ?man? u?runda çilelerin en dayan?lmaz?na katlanm??t? Bilâl-i Habe?î y?llarca. Bu sebeple Sevgililer Sultan? (sallallahu aleyhi ve sellem) taraf?ndan cennetlik oldu?u buyrulmu?tu defalarca. O, Efendimiz’in en büyük â??klar?ndan biriydi. Onu örnek al?p, nefsin arzu ve istek zincirlerini k?ranlara, ruhunu iman ile özgürle?tirip kendini ?slâm’a adayan hizmet kahramanlar?na selam olsun!

Abdullah KARA

 • Publisher:
 • I?IK
 • ISBN:
 • 9786053282105
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • October 20, 2015
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Biografía y autobiografía / General

Other titles of I?IK