Bilâl-i Habe?î (rad?yallahu anh). Hilal

Bilâl-i Habe?î (rad?yallahu anh)

By Abdullah KARA, Hilal

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Bilal-i Habe?î Bilâl-i Habe?î (rad?yallahu anh) Mekke’de köle olarak dünyaya geldi. Anne babas?n?n hayat hikâyesi Yemen’de Himyer zulmüne maruz kalan Necrânl?lar?n Habe?istan’dan yard?m istedikleri y?llara dayan?r. Kendisi, ?slâm’?n ilk y?llar?nda dayan?lmaz i?kencelere maruz kald?. Medine’de Allah Resûlü’nün müezzini payesine erdi. Elinizdeki kitap, 60 küsur ya??nda ?am’da vefat eden bu ?anl? sahabinin ibretlik hayat?n? konu ediniyor ?man? u?runda çilelerin en dayan?lmaz?na katlanm??t? Bilâl-i Habe?î y?llarca. Bu sebeple Sevgililer Sultan? (sallallahu aleyhi ve sellem) taraf?ndan cennetlik oldu?u buyrulmu?tu defalarca. O, Efendimiz’in en büyük â??klar?ndan biriydi. Onu örnek al?p, nefsin arzu ve istek zincirlerini k?ranlara, ruhunu iman ile özgürle?tirip kendini ?slâm’a adayan hizmet kahramanlar?na selam olsun!

Hilal

 • Publisher:
 • I?IK
 • ISBN:
 • 9786053282105
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • October 20, 2015
 • Biografía y autobiografía / General

Other titles of I?IK