Sahildeki Ayakizleri. Nurcan Onaran

Sahildeki Ayakizleri

By Falafel Jones, Nurcan Onaran (Traductor)

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Max Fried, kendini Florida sahilinde yüzmeye, içmeye ve güne?lenmeye adam?? eski bir Adli Bilgisayar Müfetti?i”dir, ama bugün … gerçek bir katil. Yoluna bir katil ç?kmak üzeredir. Ölmü? bir mü?terisinin mal varl??? ortaya ç?karmas? için iknakâr bir avukat Max’i bulunca, Max i?in k?sa sürece?ini dü?ünerek yard?m?  kabul eder. Ama yeni kimlikli eski bir katil evine girer ve mü?terinin bilgisayar?n? çalar. Max, bilgisayarda 20 y?l öncesine ait bir cinayetin ip uçlar? oldu?unu bilmez, ama katil h?rs?z da Max’in bilgisayar?n bir kopyas?n? iPad”inde saklad???n? bilmez. Ne yaz?k ki kötü adam? ölüm cezas?na götürecek deliller bu kopyadad?r. Max art?k insanlar?n neden öldü?ünü bilen tek canl? ki?idir. Katili alt edebilirse, sahildeki bar taburesine dönebilecektir. Alt edemezse, be?inci kurban kendisi olacakt?r. SAH?LDEK? AYAK?ZLER?, playboy bir avukat, trilyoner bir dul, k?ymetli dedektif, ve evet, bir sürü ölü, polis ve bir katilden olu?an gizemli bir cinayet roman?d?r. Max ve ben, adli bilgisayar kurumunda çal??t?k, ikimiz de lisansl? özel dedektifiz ve küçük bir adada ya??yoruz. Lütfen ona sadece ikimizden birinin gerçek oldu?unu söylemeyin. 

Nurcan Onaran

 • Publisher:
 • Babelcube Inc.
 • ISBN:
 • 9781507100875
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • March 24, 2016
 • Humor / General

Other titles of Falafel Jones