Genç Bir Hem?irenin An?lar?. Sarah Jane Butfield

Genç Bir Hem?irenin An?lar?

By Sarah Jane Butfield

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

‘Genç Bir Hem?irenin An?lar?’, ?ngiltere ve Avustralya’n?n çe?itli bölgelerinde mevcut sa?l?k kurumlar?nda birbirinden farkl? hem?irelik uygulamalar?n? anlatan hikâyelerin, anekdotlar?n ve yans?tmalar?n biyografik bir biçimde bir araya getirilmesi sonucu meydana gelen Göçebe Hem?irelerin Hikâyeleri serisinin ilk kitab?d?r. Bu serinin her bir kitab? hem?irelik kariyerimin de?i?ik bir bölümünü temsil edecektir. Umar?m bu kitaplar okuyucu kitlesini sadece e?lendirmekle kalmay?p, ayn? zamanda tüm f?rsatlar? ke?fetmeleri yönünde cesaretlendirir.

Sarah Jane Butfield

 • Publisher:
 • Rukia Publishing
 • ISBN:
 • 9781507138786
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • August 29, 2017
 • Protection:
 • Watermarking
 • Tecnología / General

Other titles of Sarah Jane Butfield