Teraz i Na Zawsze (Pensjonat w Sunset Harbor—Tom 1). Sophie Love

Teraz i Na Zawsze (Pensjonat w Sunset Harbor—Tom 1)

Pensjonat w Sunset Harbor

By Sophie Love

Format: ePub  
Availability: Instant download

Synopsis

Emily Mitchell, 35-letnie kobieta, ?yje i mieszka w Nowym Jorku i ma za sob? kilka nieudanych zwi?zków. Kiedy jej partner, z którym jest od 7 lat, zabiera j? na uroczyst?, d?ugo oczekiwan? kolacj? z okazji ich rocznicy, Emily jest pewna, ?e tym razem b?dzie inaczej i ?e w ko?cu us?yszy o?wiadczyny. Kiedy zamiast pier?cionka m??czyzna wr?cza jej ma?? buteleczk? perfum, do Emily dociera, ?e czas najwy?szy zako?czy? ten zwi?zek – i zacz?? ?ycie od pocz?tku. Emily wycofuje si? ze swojego niezadowalaj?cego, stresuj?cego ?ycia i postanawia co? zmieni?. Pod wp?ywem impulsu wyje?d?a do opuszczonego domu jej ojca na wybrze?u Maine – rozleg?ego, zabytkowego domu, w którym jako dziecko sp?dzi?a magiczne wakacje. Ale dom, porzucony na wiele lat, wymaga remontu, a zima nie jest najlepsz? por? na pobyt w Maine. Emily nie by?a tam przez 20 lat, od kiedy tragiczny wypadek zmieni? ?ycie jej siostry i rozbi? jej rodzin?. Rodzice si? rozwiedli, ojciec znikn??, a Emily nigdy nie zdoby?a si? na ponowne postawienie stopy za progiem rodzinnego domu. Teraz, z jakiego? powodu, uciekaj?c od obecnego ?ycia, Emily czuje, jak co? ci?gnie j? do jedynego miejsca, które zna z dzieci?stwa. Planuje zatrzyma? si? tylko na weekend, aby posk?ada? my?li. Jednak dom ma co? w sobie, skrywa mnóstwo sekretów, wspomnie? o ojcu, czaruje widokiem na ocean i usytuowaniem w ma?ym miasteczku, a przede wszystkim zajmuje si? nim wspania?y, tajemniczy dozorca – to wszystko nie pozwala jej wyjecha?. Czy Emily znajdzie odpowiedzi na dr?cz?ce j? pytania w?a?nie tam, w najmniej oczekiwanym miejscu na ?wiecie? Czy weekend mo?e trwa? ca?e ?ycie? TERAZ I NA ZAWSZE to tom 1 debiutanckiego, zachwycaj?cego cyklu romantycznego, który bawi, wzrusza i od którego stron trudno oderwa? si? do pó?nych godzin nocnych – ta opowie?? sprawi, ?e jeszcze raz zakochasz si? w romansie. Tom 2 cyklu uka?e si? ju? wkrótce.

Sophie Love

 • Publisher:
 • Lukeman Literary Management
 • ISBN:
 • 9781632918895
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • February 13, 2017
 • Protection:
 • Sin DRM
 • Romance
  Ficción General

Other titles of Sophie Love