Ba?layan ?li?kiler (Saplant? Kitab? 1). Amy Blankenship

Ba?layan ?li?kiler (Saplant? Kitab? 1)

By Amy Blankenship

Format: ePub  
Availability: Instant download

Synopsis

Mabet, kendine & ouml;zel bir da??n tepesinde gizlenmi?, çok geni? ve g & ouml;zlerden uzak bir tatil yeridir. Angel Hart, her zaman gerçek d & uuml;nyadan korunan, aileye ait bir tesiste b & uuml;y & uuml;m & uuml;?t & uuml;r. Angel, anne ve babas?n?n bo?anmas? onu uzakla?t?rana kadar, çevresi delicesine sevdi?i & uuml;ç adam taraf?ndan sar?lm?? ?ekilde korunakl? ve ayr?cal?kl? bir hayat s & uuml;rm & uuml;?t & uuml;r. ?ki y?l sonra eve ziyaret için d & ouml;nd & uuml;? & uuml;nde, erkek arkada??n? da yan?nda getirir. Angel, kendini aniden birkaç ki?inin sevgisinin merkezinde bulur ve onlar?n Angel ’? Mabet ’ten tekrar g & ouml;ndermeye niyeti yoktur. Gizli tak?nt?lar & ouml;l & uuml;mc & uuml;l bir oyuna d & ouml;n & uuml;? & uuml;r, ç & uuml;nk & uuml; onu seven adamlar da??n en tehlikeli insanlar? olmu?tur. PUBLISHER: TEKTIME

Amy Blankenship

 • Publisher:
 • Tektime
 • ISBN:
 • 9788873041610
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • June 29, 2017
 • Protection:
 • Sin DRM
 • Romance
  Ficción / General