Powi?zania. Amy Blankenship

Powi?zania

By Amy Blankenship

Format: ePub  
Availability: Instant download

Synopsis

Azyl to ogromny i odosobniony o?rodek wypoczynkowy ukryty na szczycie prywatnej góry. Angel Hart dorasta?a w nale??cym do jej rodziny o?rodku - chroniona przed prawdziwym ?wiatem. Wokó? niej zawsze byli trzej m??czy?ni, których uwielbia?a - a? po rozwodzie rodziców zosta?a zmuszona ich opu?ci?. Do tej pory Angel wiod?a bezpieczne i uprzywilejowane ?ycie. Dwa lata pó?niej wraca do domu w odwiedziny ze swoim nowym ch?opakiem. Nagle, Angel staje si? obiektem po??dania dla kliku osób - które wcale nie chc? jej pozwoli? na opuszczenie Azylu po raz kolejny. Sekretne obsesje staj? si? gr? w po??danie, gdy m??czy?ni, którzy j? kochaj? staj? si? najbardziej niebezpiecznymi lud?mi na górze. PUBLISHER: TEKTIME

Amy Blankenship

 • Publisher:
 • Tektime
 • ISBN:
 • 9788873042525
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • August 22, 2017
 • Protection:
 • Sin DRM
 • Romance
  Ficción / General