Pies i Ty. Jolanta Tochowicz

Pies i Ty

By Ertman, Jolanta Tochowicz

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Ksi??ka & bdquo;Pies i ty " Jolanty Tochowicz-Ertman to pozycja obowi?zkowa dla ka?dego, kto zastanawia si? nad przygarni?ciem pod swój dach psa. Poradnik przedstawia informacje dotycz?ce wyboru rasy, zakupu szczeni?cia - jego odchowu i socjalizacji - ?ywienia, piel?gnacji, profilaktyki i zdrowia naszych podopiecznych. Ten kompleksowy poradnik z pewno?ci? nie tylko ka?demu pomo?e w podj?ciu decyzji o zakupie czy zaadoptowaniu psa, lecz tak?e przeprowadzi go przez kolejne etapy relacji ze zwierz?ciem, dzi?ki konkretnym wskazówkom umo?liwiaj?c szcz??liwemu w?a?cicielowi psa uczynienie wszystkiego, by zwi?zek ten by? jak najlepszy dla obojga. Czytelnik dowie si? zarówno, jakie metody dyscyplinowania psa s? najskuteczniejsze, co nale?y robi?, by pies od pocz?tku nie sprawia? problemów, jak i czym najlepiej go karmi?, jak sp?dza? z nim czas wolny, a tak?e czym w ogóle kierowa? si? przy wyborze zwierz?cia. Ka?dy, kto szuka pomocy w stworzeniu b?d? przywróceniu zdrowych i harmonijnych relacji ze swoim zwierz?ciem, powinien si?gn?? po ksi??k? Jolanty Tochowicz-Ertman.

Jolanta Tochowicz

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381191074
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • October 11, 2017
 • Mascotas

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok