Bilgelik ve ?lahi Bilinç. Yüksel Yaz?c?

Bilgelik ve ?lahi Bilinç

By Yüksel Yaz?c?

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Geli?im (tekam & uuml;l) sonsuz bir yolculuktur. Ve asla bir inanç ya da iman?n de?il, bilgilerin bilgilere eklendi?i sonra da ya?anarak deneylendi?i ilahi bilgilerin yolculu?udur. Ve bu uzun y & uuml;r & uuml;y & uuml;?, mikro d & uuml;nyas?ndan makro d & uuml;nyas?na dur durak olmaks?z?n uzand?kça uzan?r. Bitimi olmayan ve kesinlikle sonsuzlu?u kucaklayan bu yol & uuml;zerinde elde edilen her yeni bilgi, kendinden sonraki bilginin (kural?n ya da yasan?n) mutlak anahtar?d?r. Fakat asl?nda; varolu?taki t & uuml;m mevcut bilgiler; insan?n & ouml;z & uuml;nde,bir di?er deyimle Ruh 'unda mevcuttur. Ancak bizler, onlar? d??arlarda san?r?z ve hep kendimizden çok & ouml;telerde arar?z... ?nsanlara esas olacak bilginin, çok zorlu u?ra?lar sonucunda ve ?lahi yasan?n izin verdi?i & ouml;lç & uuml;deki bireysel liyakatlarla kazan?ld???nda genellikle habersiziz!Fakat unutmamak gerekir ki insan, Mevlana 'n?n "Faydas?z bilgi y & uuml;kt & uuml;r " & ouml;zdeyi?inde oldu?u gibi, asla bir bilgi ç & ouml;pl & uuml;? & uuml; de?ildir. & Ccedil; & uuml;nk & uuml; her bilgi, her insan?n gereksinimi de?ildir!Bu, bireyin içinde bulundu?u geli?im seviyesiyle do?ru orant?l?d?r ve birey, olas? bir bilgi gereksinimini sezgisel olarak farkedebilir ancak! Bu nedenle de, gereken bilgiye uzanmak ve onu ya?am?n içinde hayata geçirmek, s & ouml;z & uuml;n & uuml; etti?imiz o uzun bilgelik yolculu?u s?ras?nda çok & ouml;zenli seçkileri gerektirir.

Yüksel Yaz?c?

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9786054656042
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • July 1, 2012
 • Esfuerzo personal / General

Other titles of Yüksel Yaz?c?