Cinsellik - S?n?rs?z Gücün Gizemli Kayna??. Renan Seçkin

Cinsellik - S?n?rs?z Gücün Gizemli Kayna??

By Renan Seçkin

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Kutsal kaynaklara g & ouml;re, ilk insan Âdem ve Havva 'n?n yarat?lmas?yla d & uuml;alizm ba?lam?? oldu. ?nsan, bu d & uuml;alizmi ortadan kald?rmak ve tek bir bilinç haline ula?mak için zevkli bir yol buldu. ?ki beden birle?ti?inde iki benlik olmad?klar?n? anlad?lar. ?ki benlik cinselli?in ate?inde eriyince, ortada bir ben kald???n? g & ouml;rd & uuml;ler...Cinselli?i Tanr? 'ya ula?mak, de?i?ik bilinç hallerini deneyimlemek, nirvanaya ula?mak için kendi k & uuml;lt & uuml;rlerine ve geleneklerine g & ouml;re yorumlad?lar. Asl?nda bu yolda birçok ekol olmas?na ra?men, ula??lmak istenen nokta ayn?d?r. Hintlilerin Tantra gelenegi, Taoistlerin cinsel Kungfusu Araplar?n imsak gelene?i, Zen Budizmi 'ndeki co?kulu sevi?me tekniklerinde ula??lmaya çal???lan nokta hep ayn?yd?; birlik bilincini deneyimlemek, ayd?nlanmak & hellip;

Renan Seçkin

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9786054182244
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 16, 2017
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Esfuerzo personal / General