Cinsellik - S?n?rs?z Gücün Gizemli Kayna??. Renan Seçkin

Cinsellik - S?n?rs?z Gücün Gizemli Kayna??

By Renan Seçkin

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Kutsal kaynaklara g & ouml;re, ilk insan & Acirc;dem ve Havva & #39;n?n yarat?lmas?yla d & uuml;alizm ba?lam?? oldu. ?nsan, bu d & uuml;alizmi ortadan kald?rmak ve tek bir bilin & ccedil; haline ula?mak i & ccedil;in zevkli bir yol buldu. ?ki beden birle?ti?inde iki benlik olmad?klar?n? anlad?lar. ?ki benlik cinselli?in ate?inde eriyince, ortada bir ben kald???n? g & ouml;rd & uuml;ler...Cinselli?i Tanr? & #39;ya ula?mak, de?i?ik bilin & ccedil; hallerini deneyimlemek, nirvanaya ula?mak i & ccedil;in kendi k & uuml;lt & uuml;rlerine ve geleneklerine g & ouml;re yorumlad?lar. Asl?nda bu yolda bir & ccedil;ok ekol olmas?na ra?men, ula??lmak istenen nokta ayn?d?r. Hintlilerin Tantra gelenegi, Taoistlerin cinsel Kungfusu Araplar?n imsak gelene?i, Zen Budizmi & #39;ndeki co?kulu sevi?me tekniklerinde ula??lmaya & ccedil;al???lan nokta hep ayn?yd?; birlik bilincini deneyimlemek, ayd?nlanmak & hellip;

Renan Seçkin

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9786054182244
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 16, 2017
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Esfuerzo personal / General