K?z?l Elma. Ziya Gökalp

K?z?l Elma

By Ziya Gökalp

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Ziya G & ouml;kalp b & uuml;y & uuml;k bir d & uuml;? & uuml;nce adam?d?r. B & uuml;y & uuml;k d & uuml;? & uuml;nce adamlar?, toplumu etkiler. Fakat yeni ve karma??k bir d & uuml;? & uuml;nce & uuml;rettikleri için de daima yanl?? anla??lma ve basmakal?p bir de?erlendirme ile basite indirgeme tehlikesine maruz kal?rlar. Toplum, b & uuml;y & uuml;k d & uuml;? & uuml;nce adamlar?na ihtiyaç duydu?u d & ouml;nemde onlar?n ruhundan, tutkusundan ve ki?isel & ouml;zelliklerinden etkilenir. Ama sonradan gelenler o ruhu anlama ihtiyac?n? yeteri kadar duymadan, tasavvur d & uuml;nyas?nda o tutkuyu kendileri de a?amadan ve fikirlerin ayr?nt?lar?na yeteri kadar dikkat etmeden o b & uuml;y & uuml;k d & uuml;? & uuml;nce adam?na yakla??rsa basmakal?p & ouml;vg & uuml;ler, anlams?z sald?r?lar ortal??? kaplar ya da o b & uuml;y & uuml;k d & uuml;? & uuml;nce adam? g & ouml;rmezden gelinir. D & uuml;? & uuml;ncenin verimlili?i, onun ki?isel bir çe?ni olmaktan kurtulmas?yla ve ba?ka zihinlerle ele?tirel i?birli?i kurmas?yla m & uuml;mk & uuml;nd & uuml;r. D & uuml;? & uuml;nceleri kendi k & ouml;?elerinde kalmaktan kurtaracak bir d & uuml;? & uuml;nce gelene?ine, ele?tirel i?birli?ine ihtiyaç vard?r. Ziya G & ouml;kalp, kendi zaman?nda bunu yapm??t?r.

Ziya Gökalp

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9786055994327
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • August 1, 2018
 • Poesía / General

Other titles of Ziya Gökalp