Ku?lar?n Kanad?na Sar?ld?m. Özgün E. Bulut

Ku?lar?n Kanad?na Sar?ld?m

By Özgün E. Bulut

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Özgün E. Bulut içselle?tirdi?i, içine ta??d??? dertleri soka?a ta??yor. Hayat?n içinden kopar?lm?? sesleri hayata kat?yor. Derin bir ?iire çal???yor ayn? zamanda. Y?k?lan sokaklar?n, ya?malanan kentlerin, kay?plar?n, daha çok annelerin ç??l???n? dert ediniyor. ?iirlerinde hep vicdan diyen bir ?air Özgün E. Bulut. Ku?lar?n Kanad?na Sar?ld?m hayat? özümsemi? bir ?airin, toplumcu ?iirde ?srar eden bir direni?çinin dünyaya vicdan? ta??mas?ndan ba?ka bir ?ey de?ildir. Kay?ts?zl???n ruhuna bir isyand?r ve güzel günlerin cesaretle, sesle daha da güzelle?ece?ine inanan bir ?airin serzeni?leridir buradaki ?iirler.

Özgün E. Bulut

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9789944330459
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2017
 • Poesía / General

Other titles of Özgün E. Bulut