Galaktik Konsey. Serhat Ahmet Tan

Galaktik Konsey

By Serhat Ahmet Tan

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Torunlar?m?z? Nuhun gemisi ile gelecekten geçmi?e nas?l ta??d?lar? Kuran bunu söyledikten sonra ba?ka hangi aç?klamalar? getiriyor? Nuhun Gemisi nerede? Tufan?n izleri Dünyada var m?? Zaman yolculu?u nas?l yap?l?r? Kimler zamanda yolculuk yap?yor? ?nsan ömrü uzar m?? Ölümsüzlük mümkün mü? Karadelik nedir? Karadeli?in içinden nas?l geçilir? Dünyadaki ilk büyük ve geli?mi? uygarl?k Anktartikada m?yd?? Piri Reis Anktartikada çizilen haritalar? m? kopyalad?? Gelecekten gelenler, k?yametten mi kaçt?? Cennet ve Cehennem nerede? Âdem nas?l bir cennetten kovuldu? ?lkel Dogon Kabilesi Sirius Y?ld?z Sistemini nereden biliyordu? ?nsanl???n kökeni Siriusa m? dayan?yor? ?iran?n rabbi ne demek? Zaman?n sonu neresi? Hz. Muhammed Miraçta nereye gitti? Miraç bir zaman yolculu?u muydu? Mele-i Âlâ ya da Galaktik Konsey nedir? Kimlerden olu?ur? Galaktik Konseydeki mücadelenin Dünyadaki taraflar? kimler? (Tan?t?m Bülteninden)

Serhat Ahmet Tan

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9786054182596
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2015
 • Cuerpo, Mente y Espíritu

Other titles of Serhat Ahmet Tan