?ycie pozapsychotropowe. Karol Neubauer

?ycie pozapsychotropowe

By Karol Neubauer

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

My?li samobójcze, wyalienowanie i depresja. Choroba afektywna dwubiegunowa. Kilka nieudanych terapii. Tak wygl?da ?wiat 30-letniego Karola. Za namow? lekarza prowadzi dziennik, opisuj?c prze?ycia z dzieci?stwa. Mówi o swoich marzeniach i l?kach. Ka?dy dzie? dla ch?opaka to odkrywanie swojej koszmarnej i przera?aj?cej ?wiadomo?ci. Próbuje znale?? odpowied? na dr?cz?ce go pytania, dlaczego zachorowa?? Czy powodem by? ojciec-rozwodnik, który nienawidzi? matki Karola, czy mo?e babcia chora na Alzheimera, z któr? ch?opak mieszka? przez kilkana?cie lat? Za namow? swojej partnerki przestaje bra? leki. Dziewczyna bowiem utwierdza go w przekonaniu, ?e to one wywo?a?y chorob?, a bez nich b?dzie czu? si? lepiej. Ch?opak l?duje w szpitalu psychiatrycznym, gdzie bez cenzury opisuje panuj?c? tam znieczulic?. Bohater uchyla nam drzwi do ?wiata, o którym raczej nie mówimy, którego nie rozumiemy i którego si? boimy. Na oddziale zamkni?tym, groteska miesza si? ze smutkiem i ?alem, zupa pomidorowa jest bez pomidorów, terapia odbywa si? w palarni, a leczenie polega na przymusie. Czy Karolowi uda si? odnale?? nadziej?, równowag? psychiczn? i w miar? normalnie ?y?? Tekst dla osób, które chc? zag??bi? si? w ?wiat osoby chorej na depresj? oraz pozna? mechanizmy jej dzia?ania. Dowiedzie? si? jak dzia?aj? szpitale psychiatryczne w Polsce i jak zdrowe jednostki postrzegaj? osoby z chorob? afektywn? dwubiegunow?. Ksi??ka wzbudzaj?ca wiele emocji i nak?aniaj?ca do przemy?le?. " Czyta si? bardzo p?ynnie, czuj?c bohatera i uto?samiaj?c si? z nim. Porówna?abym styl Karola do jednego ze ?wietnych ameryka?skich pisarzy - Charlesa Bukowskiego. Jest to zdecydowanie ?wietna podstawa do napisania scenariusza, a dla mnie temat ciekawy i bardzo osobisty. Brawa dla Autora za odwag? pokazania swojego wn?trza "

Karol Neubauer

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381194501
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 11, 2019
 • Ficción General