Galile ve Einstein. Santo Armenia

Galile ve Einstein

By Santo Armenia

Format: ePub  
Availability: Instant download

Synopsis

Temel olaylardan hareket edilerek Einstein`in genel izafiyet teorisi, varsay?m? olan Gelile`nin a??r çizimlerin d & uuml;? & uuml;? & uuml; ilkesi ile birlikte incelenmektedir. Galile ilkesi, k & uuml;tlelerinden ba??ms?z olarak cisimlerin tamam?n?n ayn? yer çekimi ivmesi ile d & uuml;?melerini & ouml;ng & ouml;rmektedir. Ancak test cisminin (hatal? bir ?ekilde sabit olarak kabul edilen) d & uuml;nyan?n k & uuml;tlesinden d & uuml;? & uuml;lmemi? olmas? ve cisimlerin kar??l?kl? çekiminin hesaba kat?lmam?? olmas? nedeni ile Galile ilkesinin tutars?zl??? ortaya konuyor. Bunun yan? s?ra serbest d & uuml;? & uuml;? & uuml;n paralel olmayan radyal dikey do?rular boyunca gerçekle?ti?i ortaya konuyor. Cisimlerin ?ekilleri incelenmekte, ayn? k & uuml;tle ve farkl? ?ekle (k & uuml;re, e?kenar silindir ve k & uuml;p hariç olmak & uuml;zere) sahip cisimlerin referans d & uuml;zlem & uuml;zerindeki konumlar?na g & ouml;re farkl? a??rl??a sahip olduklar? ortaya konuyor: bir cisim, bir k & uuml;tle, sonsuz a??rl?k. Bu ba?lamda kat? cisimlerin Galile`nin ilkesi (tutars?z olan) ve Einstein`in teorisi (geçersiz olan), Ar?imet ilkesi ve cisimlerin tart?lmas? (k & uuml;tlesi) & uuml;zerindeki sonuçlar? irdeleniyor. PUBLISHER: TEKTIME

Santo Armenia

 • Publisher:
 • Tektime
 • ISBN:
 • 9788893982511
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • February 18, 2019
 • Protection:
 • Sin DRM
 • Ciencias de la Tierra
  Ciencia / General

Other titles of Santo Armenia