Pie?ni ofiarne. Rabindranath Tagore

Pie?ni ofiarne

By Rabindranath Tagore

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Utwory liryczne Rabindranath-Tagory pisane s? w oryginale po bengalsku (jedna z odmian sanskrytu). "Uroki tej czystej poezji podbi?y niedawno Europ?, ma?o jeszcze dotychczas obznajmion? z tradycj? tej pie?ni o wiele pot??niejszymi precedensami. Otrzyma? wi?c Tagore nagrod? Nobla & mdash; i bole? prawdziwie nale?y, ?e ów wznios?y poeta hinduski, maj?cy jak gdyby przeczucia ?wietlane Chrystusa, lecz nieznaj?cy Go, jako Boga wcielonego ?ywej wiary ludzkiej, musi uczy? dzisiejsz? Europ? chrze?cija?sk? idealizmu my?li i uczu?... "

Rabindranath Tagore

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381195348
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • March 18, 2019
 • Poesía / General

Other titles of Rabindranath Tagore