Alevilikte Ocaklar Gerçe?i ve 4 Kap? 40 Makam Ö?retisi. Turabi Salt?k

Alevilikte Ocaklar Gerçe?i ve 4 Kap? 40 Makam Ö?retisi

By Turabi Salt?k

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Manay?, zamanda bulmaya ula?m??t?r. Alevilikte vakit, zaman?n hakikati içinde bulunan and?r, yani bu "dem "dir. Evren, kozmos her dem, her an de?i?mekte, yeniden var olmaktad?r. Bir saat, bir g & uuml;n, bir dakika & ouml;nceki evren, & ouml;nceki kozmos, kâinat uçmu? gitmi? vakit, dem, an, zaman olmu?tur. ?nsan; içinde bulundu?u anda, yani "dem "de, ezeli, ebedi varl?kta, yani Hakikatte, Hak ’ta vard?r, onun parças?, g & ouml;r & uuml;n & uuml;? & uuml; olarak zuhur etmi?tir. Zuhur, and?r, o "dem "dir, zamand?r, vakittir. O art?k, vaktin, zaman?n çocu?u olmu?tur. Yani eski s & ouml;ylemle "ibnul vakit " olmu?tur. Bu vakit, evrenin gizli Hakk ’?d?r. Evrende bir olma, tek olmakt?r. Kâmil olma "?nsan-? Kâmil " olma manas?d?r. Kâmil insan b & ouml;ylece, de?i?imle, d & ouml;n & uuml;? & uuml;mle, & ouml;l & uuml;m de?il Hakk ’a y & uuml;r & uuml;meyle vard?r. Vakti, zaman? gelince de?i?me ula?makt?r. Her ay, her g & uuml;n, her y?l geliyor, gidiyor, de?i?ime, vakte u?ruyor. Kan?, can? olan, olmayan her ?ey de?i?ime u?ruyor. Hak ’tan gelip, Hakk ’a y & uuml;r & uuml;mek. Yolculu?u s & uuml;rd & uuml;rmek. Seyir halinde olmak... Alevilikte zaman, vakit, dem budur.

Turabi Salt?k

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9786058260665
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 1, 2017
 • Ciencia social / General