Zincirin Halkas?. Dr. Vasfi Nadir Tekin

Zincirin Halkas?

By Mempo Giardinelli , Dr. Vasfi Nadir Tekin

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

& ldquo;T & uuml;rkiye, kapitalist & uuml;retim ili?kilerinin egemen oldu?u, feodal & uuml;re- tim ili?kilerinin k?smi olarak & ccedil; & ouml;z & uuml;lmesiyle birlikte, tar?m ve tar?m d??? faaliyetlerin b & uuml;y & uuml;k & ccedil;o?unlu?unun, k & uuml; & ccedil; & uuml;k meta & uuml;retimiyle kapitalizmin etkisine girdi?i bir toplumsal yap?ya sahiptir. Art?de?er, do?rudan & uuml;retenlerden kapitalist ve feodal & uuml;retim ili?kileriyle al?nmaktad?r. Kapitalist & uuml;retim bi & ccedil;iminin temsilcileri; & uuml;retim sermayesi, finans kapital ve t & uuml;ccar sermayesi, feodal & uuml;retim bi & ccedil;iminin temsilcileri; b & uuml;y & uuml;k toprak sahipleri, zengin k & ouml;yl & uuml;ler, t & uuml;ccar ve tefeci sermayesidir... & rdquo; & nbsp;

Dr. Vasfi Nadir Tekin

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9786058260672
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • June 1, 2018
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Negocios y Economía / General

Other titles of Dr. Vasfi Nadir Tekin